• Profesionalism
  Avem solutii la toate problemele tale
 • Flexiblitate
  Stim sa construim o relatie de afaceri care sa-ti satisfaca nevoile.
 • Incredere
  Relatia cu beneficiarii este prioritara pentru noi.
 • Zero riscuri
  Riscurile sunt gradat eliminate
 • PSI
  Asigurarea conditiilor de securitate la incendiu
 • SU
  Pregatire pentru situatiile de urgenta
 • Alarmare
  Consultanta cu privire la sistemele antiincendiu
 • Stingatoare
  Recomandari cu privire la achizitionarea stingatoarelor potrivite beneficiarului

Va oferim un rezumat pentru legslatia aplicabila in protectia muncii.(protectia muncii)

Legea nr. 319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca, legislatie protectia muncii

Codul Muncii – Legea 53/2003 in vigoare din 22 decembrie 2005

Norme metodologice de aplicare

Legea 319/2006 Legea nr. 245/2004 – securitatea generala a produselor

Legea nr. 240/2004 – raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte

Legea nr. 25/2004 – aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, protectia muncii

Legea nr. 436/2000 – aprobarea OUG nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca

Legea nr. 202/2002 – egalitatea de sanse intre femei si barbati

Legea nr. 320/2001 – aprobarea OUG nr. 137/1999 privind modificarea si completarea Legii nr. 108/1999 pentru înfiintarea si organizarea Inspectiei Muncii

Legea nr. 177/2000 – modificarea si completarea Legii Protectiei Muncii nr.90/1996

Legea 155/2000 – aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2000 privind ratificarea unor conventii adoptate de Organizatia Internationala a Muncii

Legea nr. 130/1999 – masuri de protectie pentru persoanele incadrate in munca

Legea nr. 108/1999 – infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 740 din 10 octombrie 2002

Legea nr. 90/1996 – Legea Protectiei Muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 47 din 29 ianuarie 2001

Legea nr. 31/1991 – stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore/zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite, vatamatoare, grele sau periculoase

Legea nr. 360/2003 – regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, protectia muncii

Legea nr. 451/2001 – aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase

Legea nr. 426/2001 – aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor

Legea nr. 99/2001 – aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 173/1999 privind suportarea de la bugetul de stat a cheltuielilor de ecologizare a procesului de reciclare a deseurilor

Legea nr. 126/1995 – regimul materiilor explozive Hotarari Guvern Protectia Muncii

H. G. 600/2007 – protectia tinerilor la locul de munca

H. G. 1218/2006 – stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici

H. G. 1146/2006 – cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca

H. G. 1136/2006 – cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice

H. G. 1135/2006 – cerintele minime de protectia muncii la bordul navelor de pescuit

H. G. 1093/2006 – stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca

H. G. 1092/2006 – protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca

H. G. 1091/2006 – cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca

H. G. 1058/2006 – cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive

H. G. 1051/2006 – cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare

H. G. 1050/2006 – cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de foraj

H. G. 1049/2006 – cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de suprafata sau subteran

H. G. 1048/2006 – cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca

H. G. 1028/2006 – cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

H. G. 1007/2006 – cerintele minime de protectia muncii referitoare la asistenta medicala la bordul navelor

H. G. 971/2006 – cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca

H. G. 300/2006 – cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile

H. G. 1876/2005 – cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii-protectia muncii

H. G. 752/2004 – stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizarii in atmosfere potential explozive 

H. G. 493/2006 – cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot

H. G. 1875/2005 – protectia muncii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest

H. G. 809/2005 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata