• Profesionalism
  Avem solutii la toate problemele tale
 • Flexiblitate
  Stim sa construim o relatie de afaceri care sa-ti satisfaca nevoile.
 • Incredere
  Relatia cu beneficiarii este prioritara pentru noi.
 • Zero riscuri
  Riscurile sunt gradat eliminate
 • PSI
  Asigurarea conditiilor de securitate la incendiu
 • SU
  Pregatire pentru situatiile de urgenta
 • Alarmare
  Consultanta cu privire la sistemele antiincendiu
 • Stingatoare
  Recomandari cu privire la achizitionarea stingatoarelor potrivite beneficiarului

Situatii de urgenata (PSI)


AGORA EXPERT SRL ofera in domeniul psi Si SU consultanta de specialitate in conformitate cu Legea nr. 307/2006 (psi) privind apararea impotriva incendiilor, Ordinul nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor Generale de aparare impotriva incendiilor si Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protecţia civilã.

Principalele activitati prestate in domeniul situatiilor de urgenta sunt urmatoarele:

Intocmirea dosarului cu documentele cerute de Legea nr. 307/2006, Normele Generale de aparare impotriva incendiilor si Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004, astfel:

 • Documentar de instruire pentru toate fazele de instruire;
 • Tematica pentru toate fazele de instruire
 • Fisele individuale de instructaj in domeniul situatiilor de urgenta
 • Decizii de numire a factorilor responsabili

Consiliere perioadica

 • efectuare instructaj introductiv general;
 • supraveghere la efectuarea instructajului la locul de muncă;
 • supraveghere la efectuarea instructajului periodic;
 • participarea efectiva la verificarea insusirii si a modului de aplicare a masurilor propuse in planul de prevenire;
 • monitorizarea functionarii sistemelor si echipamentelor de stingere a incendiilor;
 • emiterea de decizii si autorizatii pentru desfasurarea activitatii in conformitate cu normele pentru prevenirea si stingerea incendiilor PSI;
 • realizarea masurilor dispuse de catre inspectorii pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă cu prilejul vizitelor de control;
 • exercitii practice cu angajatii, pentru punerea in aplicare a planului de interventie (utilizarea stingatoarelor, exercitii de evacuare, etc.).

Va oferim servicii de calitate la preturi avantajoase!!!

Pentru o oferta completa si personalizata completati formularul de contact.